Panel: Fake news, dagens Newspeak?

Vi hører stadig om «fake news» i media og rundt på internett. Er fake news i samme kategori som «1984»s Newspeak/Nytale? Panelet diskuterer likheter og ulikheter og hvordan disse fenomenene dukker opp i vår virkelighet!