Gjest: Håvard Syvertsen

Håvard Syvertsen har dessverre måtte melde avbud!

Håvard Syvertsen (født 1962) har utgitt ca. ti romaner og novellesamlinger siden 1992. Men
det er først med den dystopiske Et uoverskuelig mørke fra 2017 at han beveger seg over i
Fabelprosaen. Boken er en nær-fremtids – fortelling om politisk forfølgelse i Norge. Hva skjer hvis det er vi som blir flyktningene? Vi følger tre personer som illustrerer den politiske og etiske dimensjon i boken, og problematiserer valg, forpliktelse og ansvar.

Håvard Syvertsen på Wikipedia

Håvard Syvertsen hos Aschehoug