Gjest: Øystein Sørensen

Øystein Sørensen (f. 1954) er professor i moderne historie ved Universitetet i Oslo. Han har
forsket på politisk idéhistorie med særlig vekt utviklingen av norsk nasjonal identitet, samt
nasjonalsosialisme og totalitære politiske ideologier og regimer. Av tidsperioder har han vært mest interessert i tiden fra sent 1700-tall til og med Andre verdenskrig.

Sørensen har vært aktiv i norsk science fiction-fandom siden midten av 1970-tallet, bl.a. som redaktør av det sagnomsuste fansinet Algernon på 1970- og begynnelsen av 1980-tallet. Algernon var tyngdepunktet i den omfattende fansinfandommen i Norge i disse årene og bidro sterkt til formidling av kunnskap om sjangeren, introduksjon til nye forfattere og bøker, meningsutveksling og det å binde sammen fans land og strand rundt.

Om Øystein Sørensen på Wikipedia