Panel: Vi ser hva du skriver – og vi liker det ikke!

«1984» handler om det ultimate overvåkningssamfunnet. I vår verden har den offentlige samtalen stadig sneiet innom overvåkning, personvern og politiske valg. Vi har hatt avsløringene fra Wikileaks og Edward Snowden, diskusjonene rundt datadirektivet og publiseringen av Paradise Papers som har vist oss at overvåkning og informasjonsinnsamling er et tema som engasjerer sterkt.

Våre paneldeltakere tar utfordringen og diskuterer utviklingen.