Gjest: Torfinn Ørmen

Torfinn Ørmen er zoolog og tilknyttet begge de store universitetene i Oslo. Han er opptatt av å popularisere kunnskapen om zoologi og menneskenes utvikling, og har blant annet skrevet bøker om kryptozoologi og drager.