Samtale: Bibliotekskipet Alexandria – hva husker vi, hva liker vi og hva er fortsatt science fiction?

I 1975 utkom «Azur – kapteinenes planet», den første av Jon Bings fire bøker om stjerneskipet Alexandria. Han fulgte opp med «Zalt – dampherrenes planet» (1976), «Mizt – gjenferdenes planet» (1982) og «Tanz – gåtenes planet» (1985). For veldig mange barn og unge ble disse bøkene om bibliotekskipet som samler informasjon og sprer kunnskap mellom menneskenes bosetninger ute blant stjernene, et sterkt første møte med science fiction. Samtale mellom Egil Brautaset, Martin Bull Gudmundsen, Liv Fatle, AR Yngve, Gunnar Bakke – og dere i publikum.