Gjester

Det blir ingen Norcon uten gjester!

Norcon 28 har invitert fire hovedgjester: Tre norske forfattere og en utenlandsk forfatter. I tillegg får vi besøk av folk som har sagt ja til å bidra til paneler, debatter og foredrag. Vi vil gjerne få takke alle som stiller opp for oss på denne måten!

For å lese mer om våre gjester, velg et navn i «Gjester»-nedtrekksmenyen over.