Gjester

Det blir ingen Norcon uten gjester!

Norcon 29 har en britisk æresgjest, forfatteren Paul McAuley.

Les mer om ham her:

Vi har også norske forfattergjester, mer informasjon kommer fortløpende.