Praktisk info

Når og hvor?

Vilhelm Bjerknes’ hus, Universitetet i Oslo

Kongressen starter fredag 26. oktober klokken 18:00 og avslutter søndag 28. oktober klokken 18:00.

Se programsiden for detaljer.

Billetter

Norcon 29 er gratis og krever ikke billett!