Om Norcon

Norcon er en science fiction-festival som har blitt arrangert med ujevne mellomrom over flere tiår. Vi har ingen faste tidspunkter eller lokaler, men setter opp festivaler som det måtte passe!

Kongresskomiteen for Norcon 29 består av Heidi Lyshol, Egil Brautaset, Rolf Chr. Andersen og Gunnar Bakke.

Under Norcon 28 bestod arrangørkomitéen av: Heidi Lyshol, Rolf Andersen, Anette Lauen Borg, Egil Geir Brautaset, Bodhisattva Chattopadhyay (Aniara), Tonje Andersen (Aniara), Sarah Margrethe Askevold (Aniara) og Ellen Andresen.

Norcon 29 blir arrangert 26. til 28. oktober 2018 i samarbeid med SF-biblioteket på Realfasbiblioteket på Universitetet i Oslo.

Norcon 28 ble arrangert helgen 25.-27. mai 2018 i forbindelse med at Torshovteateret setter opp teaterstykket «Aniara», og alt som ble skrevet her i forbindelse med den kongressen, finner du i vedlegget.

 

Norcon28 WordPress