Om Norcon

Norcon er en science fiction-festival som har blitt arrangert med ujevne mellomrom over flere tiår. Vi har ingen faste tidspunkter eller lokaler, men setter opp festivaler som det måtte passe!

Under Norcon 28 består arrangørkomitéen av: Heidi Lyshol, Rolf Andersen, Anette Lauen Borg, Egil Geir Brautaset, Bodhisattva Chattopadhyay (Aniara), Tonje Andersen (Aniara), Sarah Margrethe Askevold (Aniara) og Ellen Andresen.

Norcon 29 vil bli arrangert helgen 25.-27. mai 2018 i forbindelse med at Torshovteateret setter opp teaterstykket «Aniara»!