Program Norcon 29

Programmet inneholder foredrag, paneler, diskusjoner og intervjuer.

PDF-versjon av programmet: Program-opplisting Norcon 29

Alle tider og programpunkter kan bli endret!

Fredagen

 • 17:00 Dørene åpnes
 • 18:00 Omvisning i Realfagsbiblioteket og en kort orientering om Johannes H. Bergs minnefond
 • 19:00 «Picnic i veikanten«
 • 20:00 Multimedia-SF-quiz
 • 21:00 Dørene lukkes

Lørdagen

 • 11:00 Dørene åpnes
 • 12:00 Samtale: Den norske fabelprosavåren. Samtale om SF og fantasy i Norge siden år 2000. (Spor 1)
 • 13:00 CSI 2030: Blir uoppklarte forbrytelser fortsatt mulig? (Spor 1)
 • 13:00 Panel: Historisk middelalder og fantasymiddelalder (Spor 2)
 • 14:00 Guest of Honour Paul McAuley speaks (Spor 1)
 • 15:00 How We Ate Nature: Where Did All the Big Animals Go? (Paul McAuley/Torfinn Ørmen) (Spor 1)
 • 15:00 Om fem hundrede år er allting glemt… Foredrag av Bjørn Are Davidsen (Spor 2)
 • 16:00 «Hva jeg liker å lese som du må lese» – vårt panel anbefaler bøker og forklarer hvorfor (Spor 2)
 • 16:00 Intervju med Lise Myhre (Spor 1)
 • 17:00 Det beste av de beste. Vårt ekspertpanel vurderer årets Hugonominerte bøker (Spor 2)
 • 17:00 Panel: Gudebygging og transhumanisme: Hvilken vei går menneskeheten? (Spor 1)
 • 18:00 Dørene lukkes

Søndagen

 • 12:00 Dørene åpnes
 • 12:00 Vi som savner Ursula K. LeGuin (Spor 2)
 • 13:00 Æresgjestintervju Paul McAuley ved Torbjørn Øverland Amundsen (Spor 1)
 • 14:00 Mars and Earth: Changing planets (Paul McAuley/Eirik Newth) (Spor 1)
 • 14:00 Panel: Finnes det fantasy som voksne ikke bør få lese? (Spor 2)
 • 15:00 Samtale: Bibliotekskipet Alexandria – hva husker vi, hva liker vi og hva er fortsatt science fiction? (Spor 1)
 • 16:00 Møt Rita Øgle Backe. Alt du har lurt på om Fantasy og science fiction-bøker. Rolf Andersen intervjuer Rita om Facebook-gruppen, som vant Johannes H. Bergs minnepris for 2018. (Spor 1)
 • 16:00 «Imaginary Book Club» (Spor 2)
 • 17:00 Intervju med A.R. Yngve (Spor 1)
 • 18:00 Dørene lukkes