Lørdag 3. august, Programpunkt

Diskusjonsbasert øko-workshop: Nye Atlantis!

Holdes av Tone Gadmar.

Lørdag 3. august 16:00 – 17:45.

Vi legger ut flere programpunkter etter hvert som festivalen nærmer seg.