Æresgjester, Programpunkt, Søndag 4. august

Panel: Vi plotter en klisjéfylt fantasy-trilogi

Siri Pettersen, A.R. Yngve og Øystein Runde. Moderator: PC Jørgensen.

Søndag 4. august kl. 15:00 – 15:45.

Vi legger ut flere programpunkter etter hvert som festivalen nærmer seg.