Æresgjester, Lørdag 3. august, Programpunkt

Panel: AI, Biology and Rights: Who owns you?

John Scalzi, Olaf Haagensen and A.R. Yngve. Moderator: Thomas Gramstad. (In English)

Saturday 3rd of August 18:00 – 18:45.

Vi legger ut flere programpunkter etter hvert som festivalen nærmer seg.